Regulamin

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego miyoshimiyagi.com;
 2. Sprzedawca – WPJ International Władysław i Piotr Jamróz Spółka Jawna, adres: 31-422 Kraków, ul. Jakuba Majora 26/2, KRS: 0000139914, REGON: 356588552, NIP: 9451976191;
 3. Klient – użytkownik sklepu, a zarazem kontrahent sprzedawcy, którym może być jedynie konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a więc osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Towar/Towary – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedawcy;
 5. Zamówienie – dokument wystawiany przez Klienta w odpowiedzi na zaproszenie do zawarcia umowy;
 6. Sklep – sklep obsługiwany za pośrednictwem sieci Internet przez WPJ International Władysław i Piotr Jamróz Spółka Jawna, dostępny pod adresem www.miyoshimiyagi.com;
 7. umowa sprzedaży na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość , bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 8. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm.).

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.miyoshimiyagi.com
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy miyoshimiyagi.com, działający pod adresem www.miyoshimiyagi.com prowadzony jest przez WPJ International Władysław i Piotr Jamróz Spółka Jawna, adres: 31-422 Kraków, ul. Jakuba Majora 26/2, KRS: 0000139914, REGON: 356588552, NIP: 9451976191.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do internetu.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miyoshimiyagi.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.miyoshimiyagi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Realizacja zamówień

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu ich wielkości oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowa rejestracja (podanie prawidłowych danych personalnych, adresowych, w tym adresu e-mail, na który sprzedawca będzie wysyłać potwierdzenie i numer złożonego zamówienia).
 3. Wszelkie dane podane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Dokonując zakupu w sklepie miyoshimiyagi.com klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia.
 5. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu pełnej wpłaty na poczet zamówionego towaru (cena za towar i przesyłkę) i jest realizowana w ciągu 48 godzin w dni robocze.
 6. Dostawy są realizowane na terenie Polski poprzez usługi firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej.
 7. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy podanymi w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od wielkości zamówienia i wyboru formy płatności:
  a) Poczta Polska – wpłata na konto, płatność elektroniczna (PayU) 10,00 zł
  b) Poczta Polska – płatność przy odbiorze 19,00 zł
  c) Kurier DPD – wpłata na konto, płatność elektroniczna (PayU) 12,00 zł
  d) Kurier DPD – płatność przy odbiorze 19,00 zł
 8. Czas dostawy wynosi 1-3 roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty lub w przypadku płatności za pobraniem od momentu złożenia zamówienia.
 9. W związku z promocjami ustalonymi przez sprzedawcę koszt wysyłki czasowo może ulec zmianie.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 11. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 9:00 do 15:00.
 12. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 13. Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
 14. W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 15. Produkty, kolory i aplikacje przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości nieznacznie różnić się od stanu faktycznego.

 

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

– przelewem

– za pobraniem

– płatnością w systemie PayU.

 1. W tytule przelewu należy podać „NUMER ZAMÓWIENIA”, który klient otrzyma drogą e-mail po złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego powiadamiania klienta do odebrania przesyłki. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki.
 3. Dane do przelewu:

 

WPJ International
J. Majora 26/2
31-422 Kraków
BANK ZACHODNI WBK
NR KONTA: 64 1090 1665 0000 0001 0593 7127

 

Uprawnienie do odstąpienia umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

 

WPJ International
Krakowska 11
32-043 Cianowice

 

 1. Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie nienaruszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpienie od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.
 3. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

Reklamacja

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:
  a) wady fabryczne;
  b) uszkodzenia powstałe w trakcie transportu;
  c) niezgodności z zamówieniem.
 3. Celem realizacji reklamacji wadliwy towar należy zwrócić do Sklepu dostarczając go pod adres:

 

WPJ International,
Krakowska 11,
32-043 Cianowice

 

w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia szkody. Do towaru należy dołączyć paragon/fakturę z którą był dostarczony wraz z opisem wady produktu lub produktów.

 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru.
 3. Zwrot równowartości ceny zakupu towaru nastąpi przelewem na konto bankowe Klienta lub w sposób uzgodniony z Klientem.
 4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.
 5. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon/faktura), a klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z reklamowanym produktem wydruku komputerowego z opisem wady.
 6. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem zamówienia.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną [zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 ) oraz zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204)].

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Firma WPJ International podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę WPJ International o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: WPJ International, ul. Krakowska 11, 32-043 Cianowice, mailowo pod adres office@miyoshimiyagi.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Firma WPJ International zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą WPJ International, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą WPJ International, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy WPJ International.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Cookies:

 1. Cookies są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, długość życia ciasteczka (czas jego istnienia), oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla komputera ani dla zawartych na nim danych.
 2. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia końcowego z reguły pozwalają na wykorzystywanie Cookiem bez żadnych ograniczeń. Użytkownik może w każdej chwili, samodzielnie zmienić zakres i zasady wykorzystywania plików Cookiem wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia końcowego.